Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, διανομής, τοποθέτησης και επικοινωνίας προς όλο το δίκτυο συνεργατών μας.

Οι υπηρεσίες μας

Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, διαχείρισης της προϊοντικής γκάμας, διανομής και τοποθέτησης των προϊόντων, διαχείρισης του αποθέματος καθώς και σχεδιασμού και υλοποίησης ενεργειών προώθησης προς όλο το δίκτυο συνεργατών της. Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες μας:

Στρατηγικός Σχεδιασμός

  • Στρατηγικός σχεδιασμός και επιλογή των προϊόντων που θα ενταχθούν στο portfolio του κάθε συνεργάτη μας με βάση τις ανάγκες του, τον ανταγωνισμό, τις παγκόσμιες τάσεις, τις τιμές.
  • Αναζήτηση νέων προμηθευτών που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο δίκτυο συνεργατών της εταιρείας και ολοκληρωμένη διαχείριση Μεταπωλητών/Προμηθευτών που η εταιρεία συνεργάζεται ήδη.

Διαχείριση Portfolio Συσκευών

  • Προϊοντική Στρατηγική με βάση τις τάσεις της αγοράς, τις νέες τεχνολογίες, τις ανάγκες του κάθε πελάτη και την τοποθέτησή του στην αγορά.
  • Εισαγωγή νέου προϊόντος στην αγορά και διαχείριση του κύκλου ζωής του προϊόντος.

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

  • Μεταφορά, Διανομή και Διαχείριση των προϊόντων: αναλαμβάνουμε τη συσκευασία, αποθήκευση και διανομή των προϊόντων για λογαριασμό των συνεργατών μας.

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Μάρκετινγκ

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση Μάρκετινγκ ενεργειών που είναι προσαρμοσμένες στην τοπική αγορά και στις ανάγκες των συνεργατών μας. Υποστηρίζουμε end-to-end ενέργειες μάρκετινγκ, όπως διαχείριση εταιρειών μάρκετινγκ, οργάνωση προωθητικού υλικού, παρουσία σε καταστήματα λιανικής πώλησης, promoters και εκπαίδευση προσωπικού, digital marketing και προγράμματα loyalty.
  • Υλοποίηση ενεργειών marketing εντός των καταστημάτων των συνεργατών μας με σκοπό την επικοινωνία των προϊόντων και την προνομιακή τους τοποθέτηση.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις ομάδες πωλητών των συνεργατών μας ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.