ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ MOBILE BRAVIA® ΕNGINE

Η ποιότητα εικόνας των νεων Xperia™ Smartphones της Sony Ericsson είναι εκπληκτική. Σε μεγάλο βαθμό, αυτό οφείλεται στις τεχνικές που χρησιμοποιεί το Mobile BRAVIA® Εngine.

Η τεχνολογία BRAVIA® Εngine χρησιμοποιήθηκε αρχικά στις τηλεοράσεις της Sony™ και τα αρχικά “BRAVIA” σημαίνουν “Best Resolution Audio Visual Integrated Architecture” (Ενσωματωμένη Αρχιτεκτονική Εικόνας/Ήχου με την Καλύτερη Ανάλυση). Πρόκειται για ένα “πακέτο” τεχνολογιών επεξεργασίας εικόνας που βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας από οποιοδήποτε σήμα. Ελέγχει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των επιμέρους λεπτομερών σημείων της εικόνας, δηλαδή των pixel. Επίσης ελέγχει τις βασικές παραμέτρους της αντίθεσης, του χρώματος, της φωτεινότητας και της κίνησης. Έτσι, η εικόνα γίνεται πιο καθαρή και πιο ευκρινής.

Η τεχνολογία BRAVIA® περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές βελτίωσης εικόνας. Μία από αυτές είναι η μείωση θορύβου, δηλαδή, τα pixel που έχουν πολύ διαφορετικό χρώμα ή φωτεινή ένταση σε σχέση με τα γειτονικά pixel, διαγράφονται.
Μια άλλη δυνατότητα είναι το DRC (Digital Reality Creation, Δημιουργία Ψηφιακής Πραγματικότητας), το οποίο αυξάνει τον αριθμό των pixel στην πηγή της εικόνας για τη δημιουργία εικόνας με ποιότητα υψηλής ευκρίνειας (HD).