Η TELEUNICOM ΠΡΩΤΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ 50 ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 H Teleunicom παρουσιάζεται πρώτη στην λίστα των 50 ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιρειών, παρουσιάζοντας ένα υποσχόμενο τμήμα της ελληνικής αγοράς. 

To περιοδικό Fortune, σε συνεργασία με την εταιρεία Hellastat, κατήρτισε βάσει συγκεκριμένων οικονομικών κριτηρίων τον πίνακα των Η Hellastat επεξεργάστηκε τα οικονομικά στοιχεία των τριών τελευταίων χρήσεων, κατέληξε σε μια ομάδα 85 εταιρειών, από τις οποίες για λόγους αντιπροσωπευτικότητας, το Fortune επέλεξε 50, προκειμένου να παρουσιαστούν εταιρείες από διαφόρους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Οι εταιρείες αυτές συνεχίζουν να αυξάνουν τις πωλήσεις τους και να παράγουν υγιή κερδοφορία. Ελάχιστες είναι εισηγμένες στο Χ.Α., κάποιες είναι θυγατρικές εισηγμένων ομίλων, ενώ στην πλειονότητα τους πρόκειται για εταιρείες μικρομεσαίου μεγέθους, που όμως επιδεικνύουν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης.