Η Sony επεκτείνει την Εμπειρία SmartWear με δύο νέα προϊόντα με την εφαρμογή LifeLog – το SmartBand Talk και το SmartWatch 3

This news item is currently not available in english.